La Via Augusta passava per Molins de Rei

La denominada Via Augusta constituïa l´itinerari entre la ciutat de Roma i Cadis. i malgrat el seu apel.latiu imperial, sembla que ja fou bastida a rnitjan segle II aC. Inicialment, a Catalunya resseguia la depressió prelitoral la Selva-el Vallés-el Penedés, Però arran de auge de la colònia de Barcino,

que coincidí més o menys amb eI canvi d´era, la Via Augusta

sofrí una derivació costanera. Pel que fa a la nostra zona, es concretà en un tram Barcino-Ad Fines (Martorell?). una etapa de dísset milies fa constància escrita de la qual la trobem en els anornenats Itineraris d´Antoní redactats  a mitjan segle IV i que ens han pervingut en forçacòpies alt-medievals. En aquests itinerari és relativament freqüent

que els punts al final de cada etapa siguin denoininats pel número ordinal de la Milla que si escau: no és extrany, doncs, que els punts intermedis

seguissin el mateix sistema per ser coneguts. Tanmateix, són comptats els casos en els quals aquesta denominació ha arrihat fins als nostres dies, Però aquest no és el cas d´Ad Duodecimum, la nostra milla dotzena.

Ad Duedicimum i Dudizim. i després es traba amb altres noms Dudisme, Dussime, Duzisine, Duïsme…són formes del mateix topònim que designa el punt on s´esqueia, comptant des de Barcelona, la milla dotzena de 1a Via Augusta. La majoria d´autors estan d´acord a situar

aquest punt al lloc de l´actual ermita de Sant Pere de Romaní.

La prova més antiga, de l´indret molinenc la trobem Iany 1162: un document d´establiment de tinença signat entre Ramon de Sentmenat, abat del monestir de Sant Cutgat del ValIés, i Albert de Pierola, que fa menció del lloc de Duisme i especifica qye es troba situat entre eI puig d¨Aguilar. Els dominis del Castell Ciuró i eI riu Llobregat

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s